Huis voor Onderwijs Studie en Vorming
Huis voor Onderwijs Studie en Vorming

Lessen omvatten bij ons één of meer klokuren per week. Een leerling(e) of student(e) tekent in voor een periode van ca 3 à 4 maanden. Daarna bezien we in overleg met haar/hem en de ouder(s) of het zinnig is om voor een volgende periode voort te zetten.

Bij leerlingen en studenten volgen we in eerste instantie de methode van school en opleiding. We geven huiswerk te maken en/of te leren op vóór de volgende les. Het maakwerk moet vóór een afgesproken tijdstip bij ons ingeleverd worden. Dat kijken we na en is uitgangspunt voor de nieuwe les. Dit vraagt zelfdiscipline van de leerling(e) of student(e), maar wij hechten er sterk aan dat afspraken worden nagekomen.

Verder maken we op de leerling(e)/student(e) toegepast extra materiaal om te oefenen en te verdiepen. Op die manier hopen we hen optimaal voor te bereiden voor een toets. Tijdens een les is ruimte voor vragen stellen en fouten maken is voor ons geen probleem. Niet begrepen? We leggen het gewoon opnieuw uit. Als het moet iedere keer opnieuw. Belangrijk is, dat de leerling(e) het gevoel heeft het te begrijpen en voldoende zeker gaat worden in het vak.

De ervaring leert, dat vaak leerlingen en studenten het betreffende vak leuk of interessant gaan vinden en dat onze manier van werken met hen een positieve invloed heeft op andere vakken en op de leerling of student. Intensief met een vak bezig zijn blijkt een verrijkende werking te hebben op alle partijen.